VOC sistem za tretman

VOC sistem za tretman

Pregled:

Hlapljiva organska jedinjenja (VOC) su organske hemikalije koje imaju visok pritisak pare na običnoj sobnoj temperaturi.Njihov visoki pritisak pare je rezultat niske tačke ključanja, što je uzrokovalo da veliki broj molekula ispari ili sublimira iz tečnosti ili čvrste supstance iz jedinjenja i uđe u okolni vazduh.Neki VOC su opasni po ljudsko zdravlje ili nanose štetu životnoj sredini.

Princip rada Vocs tretmana:

Integrativna VOCS jedinica za kondenzat i rekuperaciju koristi tehnologiju hlađenja, postepeno hlađenje VOC-a sa temperature okoline na -20℃~-75℃.VOC se obnavlja nakon što se ukapni i odvoji od vazduha.Čitav proces se može reciklirati, uključujući kondenzaciju, odvajanje i kontinuirano obnavljanje.Konačno, isparljivi plin je kvalifikovan za ispuštanje.

primjena:

Ulje-hemija-skladištenje

Skladištenje nafte/hemikalija

Industrijski VOC

Port za naftu/hemiju

benzinska pumpa

Benzinska pumpa

Chemicals-port

Industrijski tretman VOC

Airwoods Solution

Jedinica za kondenzat i rekuperaciju VOC-a usvaja mehaničko hlađenje i višestepeno kontinuirano hlađenje kako bi se smanjila temperatura VOC-a.Izmjena topline između rashladnog sredstva i isparljivog plina u posebno dizajniranom izmjenjivaču topline.Rashladno sredstvo uzima toplinu od isparljivog plina i čini da njegova temperatura dostiže tačku rose do različitog tlaka.Organski isparljivi gas kondenzuje se u tečnost i odvaja se od vazduha.Proces je kontinuiran, a kondenzat se ubacuje direktno u rezervoar bez sekundarnog zagađenja.Nakon što niskotemperaturni čisti zrak dostigne temperaturu okoline putem izmjene topline, konačno se ispušta iz terminala.

Jedinica je primenljiva u tretmanu isparljivih organskih izduvnih gasova, povezanih sa petrohemikalijama, sintetičkim materijalima, plastičnim proizvodima, premazima opreme, štampanjem paketa, itd. Ova jedinica ne samo da može bezbedno da tretira organski gas i značajno poveća efikasnost korišćenja resursa VOC, već i da značajne ekonomske koristi.Kombinira izuzetne društvene koristi i ekološke prednosti, koje doprinose zaštiti životne sredine.

Instalacija projekta


Pošaljite nam svoju poruku:

Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je
Ostavite svoju poruku